Projekční činnost

Projektování elektrických zařízení MN, NN, VN
Návrhy speciálních a neobvyklých instalací
Průzkumy a popisy stávajících zařízení a dokumentování skutečných stavů
Kontroly a návrhy zařízení s požárně-bezpečnostní funkcí