Inženýrská činnost

Koordinace projektů a subdodávek různých profesí v oblasti TZB a techniky prostředí
Projektové řízení (project management) ve standardu PMBOK
Poradenství v elektrotechnice, energetice a technice prostředí
Kontrola kvality při montážích TZB
Organizace koordinačních funkčních zkoušek požárně-bezpečnostních zařízeníKonzultace a nabídky

Naše služby poskytujeme rychle a podle Vašich požadavku.